Scena 3a 2

Scena 3 – „On robi z niej wariatkę”

Komentarz psychologa:
U niego w reakcji na jej agresję pojawia się uczucie złości i uruchamia z kolei własne mechanizmy obronne bierno-agresywne: ironia („No jasne przecież to katastrofa”), niejasność (nieadekwatna wypowiedź: „Ludzie jak nie mają problemu to go sobie znajdą”), dewaluacja siebie – wchodzenie w rolę ofiary („Kim ja jestem w tym domu – nikim”)

Psycholog: Agnieszka Kamińska [KoRelacje]

Zobacz, jak ta historia mogłaby się potoczyć, gdyby oboje odważyli się być ze sobą blisko.