Scena 2b

Scena 2 – „Ona robi z siebie ofiarę”

Zobacz scenę drugą, a następnie wybierz dalszy ciąg przy pomocy przycisków, znajdujących się poniżej, pod komentarzem psychologa.

Komentarz psychologa:
Ona w reakcji na pojawiające się w niej uczucie złości uruchamia destrukcyjne mechanizmy obronne budujące mur dystansu między nimi: niejasność (nieadekwatna do sytuacji wypowiedź: „Myślałam, że jesteś inny”). Partner próbuje się dowiedzieć co ona ma na myśli w odpowiedzi na co ona nadal stosuje mechanizm obronny – niejasność („Domyśl się”).

Zauważmy przy tym, że jednocześnie urywa kontakt wzrokowy. Żona nie komunikuje wprost co jest dla niej problemem. Widzimy, że jest wzburzona, ale buduje mur, za którym ukrywa prawdziwe motywy swojego zachowania. Kolejnym mechanizmem obronnym, który stosuje żona jest wchodzenie w  pozycję ofiary („To moja wina, że jestem taka naiwna”).

Innym przykładem agresji biernej stosowanej przez nią jest sarkazm i ironia („Mów dalej te swoje mądrości”, „Zawsze na wszystko znajdziesz wytłumaczenie”) oraz prowokacja z pozycji ofiary („Może mnie uderzysz jeszcze?). Żona ustawia partnera w pozycji oprawcy.

psycholog: Agnieszka Kamińska [KoRelacje]

Wybierz, jak on ma się zachować:

Wariant A – agresja czynna

Wariant B – agresja bierna