Scena 2a

Scena 2 – „Ona robi awanturę”

Zobacz scenę drugą, a następnie wybierz dalszy ciąg przy pomocy przycisków, znajdujących się poniżej, pod komentarzem psychologa.

Komentarz psychologa:
Ona w reakcji na pojawiające się w niej uczucie złości uruchamia destrukcyjne mechanizmy obronne:  werbalne rozładowanie złości: poniżający atak („Zamknij się”, „Weź szmatę i sprzątnij po sobie!”), dewaluacja – obniżanie wartości partnera lub swojej  („A ty masz mnie za swoją służącą?”, „Ile ty masz lat?”), pretensje („Nie jestem twoją matką – nie będę za tobą biegać ze szmatą”), narzekanie („W niczym mi nie pomagasz”).

Powyższe wypowiedzi należą do arsenału zachowań określanych mianem: aktywnej agresji słownej. Pożywką dla jej reakcji jest jej wewnętrzna i negatywna interpretacja jego zachowania.

Odbiera je jako wrogie i skierowane przeciwko niej. Zauważmy, że interpretacja ta okazuje się błędna na co wskazuje konstruktywna wypowiedź męża: „zaraz to sprzątnę”. Świadczyć to może o jego chęci pozytywnego rozwiązania problemu.  Ona „nie słyszy” jego przekazu i kontynuuje agresywne zachowania trzymając się swojej wersji „widzenia rzeczywistości”

psycholog: Agnieszka Kamińska [KoRelacje]

Wybierz, jak on ma się zachować

Wariant A – agresja czynna

Wariant B – agresja bierna