KRAKÓW | Cykl 4 spotkań – 4. Seksualność w parze – 14.11.2018, g. 18.00 – UWAGA. LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Szczegóły:

Email hanna.bielec@centrumdobrejterapii.pl Kategorie Event , Kraków

Harmonogram

Czas:

Lokalizacja:

KRAKÓW | godzina 18:00-20:00

UWAGA. BRAK WOLNYCH MIEJSC. NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH ZGŁOSZEŃ

SPOTKANIE CZWARTE: Seksualność w parze

Ważne. Program szkolenia tworzy całość, zatem prosimy pary o zapisywanie się w formularzu elektronicznym na każdy z 4 modułów. Nie ma możliwości wzięcia udziału tylko w jednym, dwóch lub trzech modułach. 

Ostatnie spotkanie zostanie poświęcone tematyce szeroko rozumianej seksualności w parach. Tematem będzie bliskość fizyczna i jej specyfika w parach długoletnich. Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: jak może zmieniać się poziom namiętności w parze, co może hamować, a co rozwijać intymną bliskość, kiedy możemy mówić o zdrowej seksualności?

Spojrzymy na seksualność jako na barometr tego co się dzieje w relacji.

Poprzez ćwiczenia w parach tematy ogólne z pierwszej części zajęć, każda para będzie mogła odnieść do swojego życia intymnego.

Ostatnie spotkanie będzie również czasem na podsumowanie całego warsztatu, czyli cyklu czterech spotkań i pożegnaniem się grupy ze sobą.

 

mgr Karolina Ogarek-Szulc

Psycholog seksuolog, psychoterapeuta. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w toku kursu specjalistycznego Psychoterapia Zaburzeń Seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (podczas studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna) oraz seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie seksuologiczne zdobywała w Poradni Seksuologii i Patologii Wspołżycia ProVita w Krakowie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywała w ramach licznych staży i wolontariatu, w takich placówkach terapeutycznych jak m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Zakład Terapii Rodzin, Zakład Psychoterapii, Oddział Psychiatrii Dorosłych, Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju), Krakowski Instytut Psychoterapii, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Psychoterapii DDA Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.

W ramach psychoterapii indywidualnej przyjmuje osoby dorosłe. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, nastroju, psychosomatycznych oraz problemów w funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym, metody terapii dobiera indywidualnie do każdego pacjenta.
Jako seksuolog specjalizuje się w poradnictwie i terapii dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn, problemów relacyjnych i seksualnych w parze, psychologii LGBT.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

 

Miejsce: Plac Na Groblach 8/5, Sala „Bióro”, 31-101 Kraków

Data: 14-11-2018

KONTAKT: Hanna Bielec <hanna.bielec@centrumdobrejterapii.pl